Inbjudan till aktieteckning i VärmlandsMetanol AB

Investera i ett högteknologiskt koncept för ett hållbart samhälle

VärmlandsMetanol AB vill bidra till en energitrygg och hållbar framtid genom att producera inhemsk grön bioMetanol.

Styrelsen för VärmlandsMetanol AB, 556607-7441, har 2021-09-27 beslutat att genomföra en nyemission utan företrädesrätt för nuvarande ägare. Beslutet innebär att bolaget skall ge ut högst 150 000 B-aktier till en kurs om 70 kronor per aktie. Vid full teckning tillför nyemissionen bolaget 10 500 000 kr.

Alla, såväl ägare som icke ägare, får teckna sig för valfritt antal aktier.
Observera att lägsta antal aktier som får tecknas är 40 aktier till ett belopp om 2 800 kr.
Emissionsbeslutet baseras på fullmakt från bolags­stämman 2021-06-29. För de nyemitterade aktierna gäller samma rätt som för befintliga B-aktier.
De nya aktierna skall tecknas under tiden 1 november till och med 13 december 2021.

Fullständiga villkor finns i vår emissionsfolder som även kan beställas från info@varmlandsmetanol.se eller tel 0563-16560.

Emissionsfolder ->

Teckningssedel–> Fyll i blanketten i datorn och skriv ut och skicka in till admin@varmlandsmetanol.se eller
VärmlandsMetanol AB, Box 61, 683 22 Hagfors.

Styrelsens beslut att förlänga emissionen t.o.m. den 13 december

Styrelsens beslut

Styrelsens och revisorns redogörelse inför emissionen

Årsredovisning 2020

Årsredovisning 2019

VärmlandsMetanol på YouTube avsnitt 28->

Teckningssedel kan skickas via mail eller post:

admin@varmlandsmetanol.se

Postadress: VärmlandsMetanol AB, Box 61, 683 22 Hagfors

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

VärmlandsMetanol AB, Box 61, 683 22 Hagfors
Tel: +46(0)563-165 60
Besöksadress: Gamla Brukskontoret, Geijersvägen 8, 683 40 Uddeholm

Firma: VärmlandsMetanol AB (publ)
Säte: Hagfors
Organisationsnummer: 556607-7441

Uppdaterad 2021-10-30