Ägare/Owners:

Stiftelsen Miljöcentrum, Hagfors kommun, LRF - Lantbrukarnas Riksförbund samt ca 1 600 privatpersoner och ca 60 företag

Bolaget har utgivit 1 445 557 aktier. Aktiekapitalet uppgår till 1 445 557 SEK. Aktierna är fördelade på 400 000 aktier serie A med röstvärdet 1 samt på 1 045 557 aktier serie B med röstvärde 1/10.

A-aktierna ägs enligt nedan:
Jan Bernander, 94 118 A-aktier
Björn Gillberg, 23 529 A-aktier
Marianne Gillberg, 23 529 A-aktier
Hagfors kommun, 47 058 A-aktier
Lantbrukarnas Ekonomi AB, 23 530 A-aktier
Skogsbolaget Sture Sonebrink, 80 000 A-aktier
Sture Sonebrink, 14 118 A-aktier
Stiftelsen Miljöcentrum, 94 118 A-aktier

B-aktierna
Största posten B-aktier (250 000 aktier) ägs av Lennart Björk och Ulla Fagerlind Björk. Bland ägande företag finns regionala åkeriföretag som Klaralast och Västra Svealands Virkesfrakt samt TRB, takorganisation för fjorton stora regionala åkeriföretag, som förfogar över nära 8 000 fordon.

B-aktierna har utgivits i samband med sex företrädesemissioner under 2007, 2008, 2010, 2011, 2013, 2016 och 2019, samt en större riktad emission under 2009. Emissionskursen var i kronologisk ordning 30 kr, 37,50 kr, 50 kr, 40 kr, 60 kr, 60 kr, 65 kr och 70 kr.

Uppdaterad 2020-10-27