Ägare/Owners:

Stiftelsen Miljöcentrum, Hagfors kommun, LRF - Lantbrukarnas Riksförbund samt ca 1 800 privatpersoner och ca 60 företag

Bolaget har utgivit 1 584 957 aktier. Aktiekapitalet uppgår till 1 584 957 SEK. Aktierna är fördelade på 400 000 aktier serie A med röstvärdet 1 samt på 1 184 957 aktier serie B med röstvärde 1/10.

A-aktierna ägs enligt nedan:
Jan Bernander, 94 118 A-aktier
Björn Gillberg, 23 529 A-aktier
Marianne Gillberg, 23 529 A-aktier
Hagfors kommun, 47 058 A-aktier
Lantbrukarnas Ekonomi AB, 23 530 A-aktier
Skogsbolaget Sture Sonebrink, 80 000 A-aktier
Sture Sonebrink, 14 118 A-aktier
Stiftelsen Miljöcentrum, 94 118 A-aktier

B-aktierna
Största posten B-aktier (250 000 aktier) ägs av Lennart Björk och Ulla Fagerlind Björk. Bland ägande företag finns regionala åkeriföretag som Klaralast och Västra Svealands Virkesfrakt samt TRB, takorganisation för fjorton stora regionala åkeriföretag, som förfogar över nära 8 000 fordon.

B-aktierna har utgivits i samband med företrädesemissioner från 2007 till 2021. Emissionskursen vid den senaste emissionen var 70 kr.

Uppdaterad 2022-07-07