Styrelsen i VärmlandsMetanol/ Board of directors 2015-2016

ORDINARIE LEDAMÖTER

Björn Gillberg, VD
Björn Gillberg är bl.a. kemist och fil.lic. i mikrobiologisk genetik samt fil. dr h.c. vid Lunds universitet. Han är initiativtagare till VärmlandsMetanol AB, i vars styrelse han har suttit sedan starten 2001. Han har varit bolaget styrelseordförande under perioden 2001-2008 och är bolagets VD sedan 1 januari 2009. Han är arbetande styrelseordförande för Stiftelsen Miljöcentrum, som han startade 1971 tillsammans med hustrun Marianne Gillberg. År 1986 startades Miljöcentrum AB där han också är arbetande styrelseordförande. Björn Gillberg var under åren 1999-2010 miljöcontroller vid Citytunnelprojektet i Malmö och har tidigare innehaft samma position vid SVEDAB (Svensk-Danska Broförbindelsen) och Projekt Hallandsås. Familjen Gillberg äger 47 058 A-aktier och via barnbarn 600 B-aktier i Värmlands­Metanol samt kontrollerar via Stiftelsen Miljöcentrum 94 118 A-aktier.

Wollmar Hintze, ordförande
Wollmar Hintze är civilingenjör och tekn. dr i kemiteknik vid Lunds Tekniska Högskola. Han har varit egen företagare i laboratoriebranschen och har därefter skaffat sig bred erfarenhet från den tekniska konsult­branschen. Wollmar Hintze var 1986-1997 VD för Scandiaconsult Miljöteknik AB, 1997-2002 miljöchef i Scandiaconsult-koncernen och var fram till 2011 miljöchef för Citytunnelprojektet i Malmö. Han deltog även i Öresundsbroprojektet som ansvarig för miljöprövningen på den svenska sidan och var därefter miljö­ansvarig för muddringsaktiviteterna i Öresund. 1997-2002 var Wollmar Hintze vidare chef för Miljögranskningsgruppen vid Projekt Hallandsås. I många år var han rådgivare åt Tetra Pak i miljö- och processtekniska frågor, idag rådgivare i miljöstrategiska och process-
tekniska frågor till svensk industri. Han invaldes 2009 som suppleant i VärmlandsMetanols styrelse och är sedan 2010 ordinarie ledamot i styrelsen och valdes ordförande 2013. Han äger personligen och via bolag 3 000 B-aktier i VärmlandsMetanol.

Torbjörn Lindskog
Torbjörn Lindskog är civilekonom vid Handelshögskolan i Göteborg och f.d. vd vid Norma Precision AB i Åmotsfors tidigare honorarkonsul för Tyskland i västra Sverige och nuvarande ordförande i WFSA och AFEMS. Han har under 1970- och 80-talen arbetat som exportchef vid Edsbyns Industri AB, Haglund & Söner AB samt TVAB. Därefter arbetade han som marknadschef vid Electrolux i Arvika. Efter ett par år som VD vid Elektromekan i Årjäng AB tillträdde Torbjörn Lindskog 1996 VD-tjänsten vid ammunitionstillverkaren Norma Precision AB i Åmotsfors. Denna tjänst innehade han fram till sin pensionering 2013. Torbjörn Lindskog äger inga aktier i VärmlandsMetanol.

Sture Sonebrink
Sture Sonebrink är verksam som aktiv skogsägare. Han har som sådan byggt upp ett av Sveriges större privata skogsföretag. Han är en av VärmlandsMetanols grundare och har suttit i styrelsen sedan starten 2001. Sture Sonebrink äger personligen och via bolag 94 118 A-aktier samt 7 667 B-aktier i VärmlandsMetanol.

Margareta Thyselius
Margareta Thyselius har högre specialutbildning inom ekonomi och administration och har arbetat som ekonomiansvarig vid Miljöcentrum 1974-1998 och Akademikonferens vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) 1998-2008. Under åren 2009-2015 var Margareta Thyselius VärmlandsMetanols ekonomichef och under 2015/2016 adjungerad ledamot i VärmlandsMetanols styrelse. Hon äger personligen 350 B-aktier i VärmlandsMetanol.

Uppdaterad 2018-09-17