Styrelsen i VärmlandsMetanol/ Board of directors 2019-2020

ORDINARIE LEDAMÖTER

Björn Gillberg, vd
Björn Gillberg är bl.a. kemist och fil.lic. i mikrobiologisk genetik samt fil. dr h.c. vid Lunds universitet. Han är initiativtagare till VärmlandsMetanol AB, i vars styrelse han har suttit sedan starten 2001. Han har varit bolaget styrelseordförande under perioden 2001-2008 och är bolagets VD sedan 1 januari 2009. Han är arbetande styrelseordförande för Stiftelsen Miljöcentrum, som han startade 1971 tillsammans med hustrun Marianne Gillberg. År 1986 startade man därefter Miljöcentrum AB, där han också är arbetande styrelse­ordförande. Björn Gillberg var under åren 1999-2010 miljöcontroller vid Citytunnelprojektet i Malmö och har tidigare innehaft samma position vid SVEDAB (Svensk-Danska Broförbindelsen) och Projekt Hallandsås. Han var också ordförande åren 1999-2000 för danska regeringens grupp för utvärdering av miljöeffekten av en fast förbindelse mellan Danmark och Tyskland (Femern-Baelt). Familjen Gillberg äger 47 058 A-aktier och 1200 B-aktier i Värmlands­Metanol samt kontrollerar via Stiftelsen Miljöcentrum 94 118 A-aktier.

Wollmar Hintze, ordförande
Wollmar Hintze är civilingenjör och tekn. dr i kemiteknik vid Lunds Tekniska Högskola. Han har varit egen företagare i laboratoriebranschen och har därefter skaffat sig bred erfarenhet från den tekniska konsult­branschen. Wollmar Hintze var 1986-1997 VD för Scandiaconsult Miljöteknik AB, 1997-2002 miljöchef i Scandiaconsult-koncernen och var fram till år 2000 ansvarig för miljöprövningen på den svenska sidan i Öresundsbroprojektet och var i byggfasen miljö­ansvarig för muddringsaktiviteterna i Öresund. 1997-2002 var Wollmar Hintze vidare chef för Miljögransk­nings­gruppen vid Projekt Hallandsås. 2002-2011 verkade han som miljöchef för Citytunnelprojektet i Malmö. Sedan många år tillbaka är han rådgivare åt svensk industri och kommuner i tillståndsfrågor samt miljöstrategiska och processtekniska frågor. 2009 valdes han in i VärmlandsMetanols styrelse. Han äger personligen och via bolag 3 320 B-aktier i VärmlandsMetanol.

Torbjörn Lindskog
Torbjörn Lindskog är civilekonom vid Handelshögskolan i Göteborg. Han har under 1970- och 80-talen arbetat som exportchef vid Edsbyns Industri AB, Haglund & Söner AB samt TVAB. Därefter arbetade han som marknadschef vid Electrolux i Arvika. Efter ett par år som VD vid Elektromekan i Årjäng AB tillträdde Torbjörn Lindskog 1996 VD-tjänsten vid ammunitionstillverkaren Norma Precision AB i Åmotfors. Denna tjänst innehade han fram till sin pensionering 2013. Under 8 år, fram till 2013, var han även Honorarkonsul för Tyskland. Torbjörn Lindskog har fram till 2019 varit ordförande/President i AFEMS, en intresseförening för Europeiska tillverkare av civil ammunition som han numera är Honorary President för. Han sitter i styrelsen för Interjakt och är även ordförande/President i WFSA (The World Forum on Sport Shooting Activities). Både AFEMS och WFSA innehar NGO status i FN. Sedan 2014 är han ordinarie ledamot i VärmlandsMetanols styrelse. Torbjörn Lindskog äger inga aktier i VärmlandsMetanol.

Sture Sonebrink
Sture Sonebrink är verksam som aktiv skogsägare. Han har som sådan byggt upp ett av Värmlands största privata skogsinnehav. Han är en av VärmlandsMetanols grundare och har suttit i styrelsen sedan starten 2001. Sture Sonebrink äger personligen, via familj och via bolag 94 118 A-aktier samt 6 583 B-aktier i VärmlandsMetanol.

Margareta Thyselius
Margareta Thyselius har högre specialutbildning inom ekonomi och administration och har arbetat som ekonomiansvarig vid Miljöcentrum 1974 - 1998 och Akademikonferens vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) 1998 - 2008. Under åren 2009 - 2015 var Margareta Thyselius VärmlandsMetanols ekonomichef och september 2015 - december 2016 adjungerad ledamot i VärmlandsMetanols styrelse. Sedan 2016 är Margareta Thyselius ordinarie ledamot i VärmlandsMetanols styrelse. Hon äger personligen och via familjen 650 B-aktier i VärmlandsMetanol.

Uppdaterad 2020-05-17