Hälso- och miljöeffekter av metanol respektive bensin


Av Björn O. Gillberg

Visst är metanol giftigt, men man mår heller inte särskilt bra av att dricka bensin eller diesel. Det är dessutom omöjligt att dricka diesel eller bensin inblandad med metanol p.g.a. av de kräkreflexer, som bensinen framkallar. VärmlandsMetanol skall i övrigt lansera metanol blandad med bensin.

I övrigt förekommer metanol naturligt i kroppen och bildas vid nedbrytning av födan. Blodets naturliga metanolhalt varierar mellan 1-3 mg per liter blod. Metanol finns också naturligt i färsk frukt, grönsaker och fermenterade livsmedel.
Apelsinjuice innehåller t.ex. några hundra milligram metanol per liter. Ett dagligt intag på upp till 500 mg metanol anses av livsmedelsmyndigheter vara ett ur hälsosynpunkt sett acceptabelt intag.
Det numera vanligen i läsk förekommande sötningsmedlet aspartam bryts i matsmältningsapparaten ned till metanol. Konsumtion av 0,35 l aspartamhaltig läsk resulterar i ca. 50 mg metanol i kroppen.

Om en bil tankas med ren metanol och pumpmunstycket saknar gasåtervinnings-system inandas man under en tankning ca. 3 mg metanol. Om munstycket är försett med dagens gasåtervinningssystem blir dosen ca. 0,3 mg. Ur toxikologisk synpunkt sett är metanol som bränsle sålunda inget problem. Metanol är i övrigt i motsats till bensin och diesel vare sig mutations- eller cancerframkallande.

Risken för och konsekvenser av brand och/eller explosioner är, om man kör på metanol, avsevärt lägre jämfört med om man kör på bensin. Amerikanska naturvårdsverket har i en utredning slagit fast, att övergång från bensin till metanol skulle minska antalet bränslerelaterade bilbränder med ca. 90 procent och därmed årligen rädda ca. 700 människoliv och förhindra ca. 4000 allvarliga brännskador.

Metanol kan i övrigt, i motsats till bensin och diesel, släckas med vatten. Därför har metanol sedan länge varit det enda tillåtna bränslet vid många stora amerikanska biltävlingar.
Speedwaymotorcyklar har i övrigt alltid körts på metanol. Valet av metanol bottnar givetvis också i att det är ett prima högoktanigt motorbränsle, hela 105 oktan.

Ur miljösynpunkt sett är metanol att föredra jämfört med bensinen eller diesel. I jord och vatten bryts metanol, i motsats till bensin och diesel, snabbt ned i koldioxid och vatten. Ett haveri med en metanolastad tankbil är en bagatell jämfört med om den är lastad med bensin eller diesel.

För ytterligare information hänvisas till nedanstående länkar till Statoils säkerhetsdatablad. Se speciellt punkterna 2 och 12 i respektive blad.


95 oktanig bensin
Säkerhetsdatablad

metanol
Säkerhetsdatablad

E85
Säkerhetsdatablad

 

Sidan uppdaterad 20120109