EU banar väg för 2a generationens skogsbaserade biodrivmedel

genom sitt ILUC-förslag (Indirect Land Use Change) och skyddar samtidigt befintliga agrobaserade satsningar fram till 2020.

Kommisionen har 2012-10-17 antagit förslag till direktiv (eng)
(Se s 2, 3, 10-11, 14, och 23 gulmarkerat)

Svensk version av ILUC-förslag


Europeiska biltillverkare (ACEA) välkomnar EU-förslag om biodrivmedel

Europeiska petroleumindustrin (EUROPIA) stödjer ILUC

Europeiska skogsindustrin(CEPF) stödjer ILUC

VärmlandsMetanol stödjer ILUC


Anna- Karin Hatt har på oklara grunder uttalat sig negativt om EU-kommissionens ILUC förslag som gynnar skogsrika länder som Sverige.

Stora frågetecken hopar sig runt den svenska regeringens biodrivmedelspolitik. Man har satt målet att nå en fossilfri transportsektor till 2030. Men det finns ingen strategi eller plan över hur målen ska nås och regeringen vänder oväntat koldioxidskatten mot biodrivmedel.

Varför stoppar svenska regeringen biodrivmedel? Annons

  • Regeringen införde 1 januari 2013 koldioxidskatt på biodrivmedel! Man skattebelägger biodrivmedel vid låginblandning över 5 vol% som vore de bensin eller diesel. Det är lika tokigt som att lägga brännvinsskatt på filmjölk.

    Koldioxidskatten har tidigare använts som ett kraftfullt styrmedel, för att minska fossila utsläpp och tydligt ekonomiskt visa att samhället vill ställa om till biodrivmedel. Nu byter regeringen oväntat linje och använder koldioxidskatten så den begränsar användningen av biodrivmedel.
  • Riksdagen antog den 20 juni 2012 regeringens kvotpliktförslag. Där föreskrivs from april 2014 10 vol% etanol i bensin och 7 vol% FAME (rapsolja och andra vegetabiliska oljor) i diesel. Då finns inte intresse/utrymme kvar för andra biodrivmedel, som metanol och DME. Man måste enligt VärmlandsMetanol givetvis korrigera kvotplikten, så den blir teknikneutral!

    Kvotpliktlagen tillsammans med koldioxidskatt på biodrivmedel innebär förseningar för större satsningar på alternativa drivmedel baserade på tex skogsråvara.
  • Ingen binder upp sig för stora investeringar när besked om långsiktig beskattning ej ges nu. Först 2015 menar regeringen utvärdera hur man sedan avser beskatta biodrivmedel. Alla aktörer avvaktar nu i väntan på besked, både investerare och användare. En död han har lagts över utveckling av nya biodrivmedel.

Sidan uppdaterad 2013-06-16