Lagen om kvotplikt proposition 2013/14:246 försvinner

Regeringens proposition 2013/14:246
Lagen om kvotplikt för biodrivmedel och Prop.
relaterade skattebestämmelser utgår 2013/14:246

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 26 juni 2014 Proposition >>

"Regeringen retirerar beträffande kvotplikten!"

Vårt trägna informationsarbete och annonskampanj börjar ge en del konkreta effekter. VärmlandsMetanols yttrande om kvotplikten. Regeringen retirerar beträffande kvotplikten. I en promemoria daterad 14 mars föreslås att kvotplikten skall bli teknikneutral och att alla biodrivmedel, oberoende av inblandningsgrad, skall befrias från koldioxidskatt fr.o.m. maj 2014. Däremot beläggs låginblandade biodrivmedel med samma energiskatt, som gäller för bensin respektive diesel.

Regeringen fortsätter att premiera de udda och marginella biodrivmedlen E85 och biogas, som även fortsättningsvis slipper all energi- och koldioxidskatt. Det vore tveklöst vettigare att befria de låginblandade biodrivmedeln från energiskatt i syfte att snabbt få ut större volymer av sådana drivmedel till dagens 4 miljoner personbilar.

Promemorian Kvotplikt för biodrivmedel 2013-03-14

Brev till aktieägarna med anledning av regeringens kvotpliktsförslag där man vill slopa koldioxidskatten på biodrivmedel!

Björn Gillberg i Riksdagen 2013-04-25 Ses vid 43 min samt 148 min.

__________________________________________________________

Annons i DN 2013-02-03
Annons i ATL 2013-01-08
Annons i SvD 2012-12-18
Regeringen inför 1 januari 2013 enligt höstpropositionen koldioxidskatt på biodrivmedel! Man skattebelägger biodrivmedel vid låginblandning över 5 vol% som vore de bensin eller diesel. Det är lika tokigt som att lägga brännvinsskatt på filmjölk.

Koldioxidskatten har tidigare använts som ett kraftfullt styrmedel, för att minska fossila utsläpp och tydligt ekonomiskt visa att samhället vill ställa om till biodrivmedel. Nu byter regeringen oväntat linje och använder koldioxidskatten så den begränsar användningen av biodrivmedel.

Hjälp till att påverka dina politiker och lyfta frågan i media.

Riksdagen antog vidare den 20 juni 2012 regeringens kvotpliktförslag. Där föreskrivs from april 2014 10 vol% etanol i bensin och 7 vol% FAME (rapsolja och andra vegetabiliska oljor) i diesel. Då finns inte intresse/utrymme kvar för andra biodrivmedel, som metanol och DME. Man måste enligt VärmlandsMetanol givetvis korrigera kvotpliktlagen, så den blir teknikneutral! Se kritiska remisssvar från flera aktörer. E.ON, Svebio, Energigas och VärmlandsMetanol.

Regeringens höstproposition (Se sid 285 samt 86-89,
3a§ avser höginblandning,
3b§ avser inblandning upp till 15 vol% av syntetiska biodrivmedel i bensin eller diesel ,
3c§ avser låginblandning av biodrivmedel upp till 5 vol% i bensin,
3d§ avser låginblandning av biodrivmedel upp till 5 vol% i diesel)


Kvotpliktlagen tillsammans med koldioxidskatt på biodrivmedel innebär förseningar för större satsningar på alternativa drivmedel baserade på tex skogsråvara. Ingen binder upp sig för stora investeringar när besked om långsiktig beskattning ej ges nu.

Först 2015 menar regeringen utvärdera hur man sedan avser beskatta biodrivmedel. Alla aktörer avvaktar nu i väntan på besked, både investerare och användare. En död han har lagts över utveckling av nya biodrivmedel.

Artiklar om beskattning mm

Gillberg efterlyser långsiktiga beslut - SR Värmland 2013-04-26

Regeringen backar om koldioxidskatt på biobränsle- NWT 2013-03-28

Spannmål ställs mot skog - NWT 2013-03-22

Regeringen felinformerar om energibeskattning- NWT 2013-03-11

Hatt har noll koll DN-2013-03-02

Politiker vet inte alltid vad de varit med om att besluta - VF 2012-02-20

Regeringen stoppar biodrivmedel - NWT 2013-02-16

Fortfarande tomt i tanken - DN ledare 2013-02-08

Krismöte om det svenska skogsbränslet - Ny Teknik 2012-12-18

Gillberg rasar över regeringens koldioxidskatt - Ny Teknik 2012-12-18

Ge klara spelregler om ni vill nå målen - ATL 2012-12-14

E.ON avvaktar med storskaligt förgasningsprojekt i Skåne - 2012-11-28

Tydlighet krävs i kampen för fossilt oberoende - DN 2012-11-24

Rätt av EU begränsa biobränslen av mat - DN 2012-11-13

Förgasning är mest effektivt - DN 2012-10-20

Danskarna kör sin egen väg mot fossilt obereoende - DN 2012-10-20

Hatt får kritik för sågning av EU förslag - Dagens Eko 2012-10-14

Skatter viktigare än klimat för regeringen - ATL 2012-10-08

Spänd väntan på nya spelregler - DN 2012-10-06

Chemrec offer för bristen på skattebesked - Piteå tidning 2012-10-05

Satsningar på biobränslen en droppe i havet - GP 2012-10-04

Visst finns det teknik för fossiloberoende fordon - TeknikMagasinet 2012-10-03

Bränsle av grödor ska begränsas - Svenskan 2012-09-22

Osäkerheten består kring biodrivmedel - Motormagasinet 2012-09-21

Fortsatt ovisshet - NWT 2012-09-20

Osäkerheten består - SVEBIO 2012-09-20

Gillberg bävar för Borgs budget - ATL 2012-09-20

Som brännvinsskatt på filmjölken - NWT 2012-09-19

Är skatten viktigare än miljön? - Nerikes Allehana 2012-09-14

Frustration när regler för biodrivmedel dröjer - Sveriges Radio 29 aug 2012

Istället för att skapa förutsättningar för produktion av biodrivmedel med befintlig spjutspetsteknik vill Centern satsa mer på forskning - DN Debatt 2012-08-21

Dyra felsatsningar på forskning värre än fester - NewsMill 14 aug 2012

Sluta forska - gör nåt! - Piteå Tidning 2011-11-14

Varför stoppa svenska biodrivmedel? - SvD opinion 2012-07-29

Historiskt misstag med kvotplikt för förnybara drivmedel - DN Debatt 2012-04-10

Sidan uppdaterad 2013-04-26