VärmlandsMetanol AB (publ):
Lyckad emission avslutad

VärmlandsMetanols nyemission har framgångsrikt avslutats den 16 december. Genom emissionen tillförs bolaget drygt ca 8 miljoner kronor samtidigt som det fått ca 280 nya ägare. Bolaget ägs efter emissionen av ca 1 200 privatpersoner och ett 50-tal bolag.

Pressinformation

VärmlandsMetanol AB (publ) skall i Hagfors bygga världens första kommersiella fabrik för tillverkning av metanol (träsprit) genom förgasning av skogsråvara. Metanol är ett prima högoktanigt motorbränsle, som skall lanseras genom låginblandning i bensin. Metanol har av EU utpekats som nästa generations biomassebaserade motorbränsle. År 2020 skall enligt EU-direktiv 10% av allt motorbränsle utgöras av biomassebaserat bränsle. En betydande marknad för biometanol öppnas därmed. Skogen kan som metanol bli vår inhemska “oljekälla”.

Uppdaterad 2011-12-19