Sidan uppdaterad 20130507

Medvind för metanol!

Nu börjar saker att hända som gynnar vårt projekt. Regeringen föreslår att alla biodrivmedel befrias från koldioxidskatt från maj 2014. Dessutom föreslår regringen att kvotplikten för biodrivmedel även ska omfatta metanol. Promemorian Kvotplikt för biodrivmedel 2013-03-14

VärmlandsMetanols yttrande om kvotplikten.

Stena Line satsar på metanol för att klara FNs skärpta utsläppskrav.
Stena Line satsar på metanol - Ny Teknik 2013-04-03

Sten Björk, projektledaren för utredningen "Clean Baltic Sea" föreslår att de rederier som trafikerar Östersjön ska få bidrag för att bygga om sina motorer för metanoldrift. Metanoldrift av Östersjöns fartyg - SR Klotet 2012-04-17

Medvind för metanol - TV4 Värmland 2013-05-06

Ett steg närmare en metanolfabrik - VF 2013-05-04

Metanol och DME kan göra oss självförsörjande på bränsle - DN 2013-05-02

Satsa på metanol - Ny Teknik 2013-05-02

Svenska skogen kan driva bilarna - DI 2012-05-02

Björn Gillberg i Riksdagen 2013-04-25 Ses vid 43 min samt 148 min.

Satsa på metanol - Ny Teknik 2013-04-26

Rapport från KVA - Energiutskottet april 2013
Kungliga vetenskapsakademien konstaterar att man bör satsa på metanol från skogsråvara till fordonsbränsle.

Nya biodrivmedel med mindre klimatpåverkan- Motormagasinet 2013-04-24