Årsstämma i VärmlandsMetanol 2024-06-25

VärmlandsMetanol AB håller årsstämma 25 juni 2024, klockan 13.00 på Hotell Monica.

Inregistrering till stämman sker i stämmolokalen sedan stämman öppnats.

Inbjudan

Anmälningsblankett

Förslag till dagordning

Anmälningsblankett ska vara oss tillhanda senast den 18 juni 2024 kl 16.00 via mail eller post:

admin@varmlandsmetanol.se

Postadress: VärmlandsMetanol AB, Box 61, 683 22 Hagfors

Välkomna till årsstämman!

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

VärmlandsMetanol AB, Box 61, 683 22 Hagfors
Tel: +46(0)563-165 60
Besöksadress: Gamla Brukskontoret, Geijersvägen 8, 683 40 Uddeholm

Firma: VärmlandsMetanol AB (publ)
Säte: Hagfors
Organisationsnummer: 556607-7441