Årsstämma i VärmlandsMetanol 2022-06-22

VärmlandsMetanol AB håller årsstämma 22 juni 2022, klockan 13.00 på Hotell Monica, Inregistrering till stämman sker genom upprop i salen när stämman har öppnats. Oaktat att covid-19 inte längre klassas som en allmänfarlig sjukdom kommer vi att hålla en kort, effektiv årsstämma i syfte att begränsa smittspridning. Detta eftersom smittspridningen fortfarande är betydande.  Ingen förtäring eller mingel erbjuds före stämman, ej heller kaffe på kontoret efter stämman.

Inregistrering till stämman sker i stämmolokalen sedan stämman öppnats.

Inbjudan

Anmälningsblankett

Förslag till dagordning

Anmälningsblankett ska vara oss tillhanda senast den 17 juni 2022 kl 16.00 via mail eller post:

admin@varmlandsmetanol.se

Postadress: VärmlandsMetanol AB, Box 61, 683 22 Hagfors

Välkomna till årsstämman!

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

VärmlandsMetanol AB, Box 61, 683 22 Hagfors
Tel: +46(0)563-165 60
Besöksadress: Gamla Brukskontoret, Geijersvägen 8, 683 40 Uddeholm

Firma: VärmlandsMetanol AB (publ)
Säte: Hagfors
Organisationsnummer: 556607-7441