Årsstämma i VärmlandsMetanol 2021-06-29

VärmlandsMetanol AB håller årsstämma på hotell Monica (fd Kultur- & Konferenshuset) Folkets väg 1 i Hagfors kl 13.00 den 29 juni 2021.

Vi ber er uppmärksamma att vi, för att minska risken för smittspridning av viruset covid-19 kommer att hålla en kort, effektiv årsstämma i syfte att begränsa kontakter mellan deltagarna. Ingen förtäring eller mingel erbjuds före stämman, ej heller kaffe på kontoret efter stämman. Deltagare ombeds ta med munskydd att bära i lokalen.

Om ni vill ha med biträden vädjar vi till er, med tanke på coronasmittan, att ta med högst ett biträde. Planerade anförande kommer att begränsas i tid. Vi följer utvecklingen noggrant och kommer vid behov att publiera uppdaterad information här på vår hemsida.

Inregistrering till stämman sker i stämmolokalen sedan stämman öppnats.

Inbjudan

Anmälningsblankett

Förslag till dagordning

Anmälningsblankett ska vara oss tillhanda senast den 22 juni 2021 kl 16.00 via mail eller post:

admin@varmlandsmetanol.se

Postadress: VärmlandsMetanol AB, Box 61, 683 22 Hagfors

Välkomna till årsstämman!

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

VärmlandsMetanol AB, Box 61, 683 22 Hagfors
Tel: +46(0)563-165 60
Besöksadress: Gamla Brukskontoret, Geijersvägen 8, 683 40 Uddeholm

Firma: VärmlandsMetanol AB (publ)
Säte: Hagfors
Organisationsnummer: 556607-7441

Uppdaterad 2021-04-23