Årsstämma i VärmlandsMetanol 2020-06-23

VärmlandsMetanol AB håller årsstämma på hotell Monica (fd Kultur- & Konferenshuset) Folkets väg 1 i Hagfors kl 13.00 den 23 juni 2020.

Vi ber er uppmärksamma att vi, för att minska risken för smittspridning av viruset covid-19 kommer att hålla en kort, effektiv årsstämma i syfte att begränsa kontakter mellan deltagarna. Ingen förtäring eller mingel erbjuds före stämman, ej heller kaffe på kontoret efter stämman. Deltagare ombeds ta med munskydd att bära inomhus.

Om ni vill ha med biträden vädjar vi till er, med tanke på coronasmittan, att ta med högst ett biträde. Planerade anförande kommer att begränsas i tid. Vi följer utvecklingen noggrant och kommer vid behov att publisera uppdaterad information här på vår hemsida.

Inregistrering till stämman sker i stämmolokalen sedan stämman öppnats.

Inbjudan

Anmälningsblankett

Förslag till dagordning

Anmälningsblankett ska vara oss tillhanda senast den 16 juni 2020 kl 16.00 via mail, fax eller post:

admin@varmlandsmetanol.se eller
Fax: +46(0)563-165 63 eller
Postadress: VärmlandsMetanol AB, Box 61, 683 22 Hagfors

Välkomna till årsstämman!

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

VärmlandsMetanol AB, Box 61, 683 22 Hagfors
Tel: +46(0)563-165 60
Fax: +46(0)563-165 63
Besöksadress: Gamla Brukskontoret, Geijersvägen 8, 683 40 Uddeholm

Firma: VärmlandsMetanol AB (publ)
Säte: Hagfors
Organisationsnummer: 556607-7441

Uppdaterad 2020-05-14