Aktuella artiklar om projektet

Bolagsstämma hålls 26 juni 2018

Rapport från Bolagsstämma 2017

VMs yttrande om reduktionsplikt

Brev till ägarna dec 2016

VMs yttrande över handlingsprogram för infrastruktur för biodrivmed

Vi väntar på Värmlandsbänken - VF 2014-09-24

Nästa regering måste satsa på biodrivmedel - SVT 2014-09-12

Beskattning äventyrar biodrivmedel - Radio Värmland 2014-09-10

VärmlandsMetanol fortsätter skattekampen - VF 2014-09-10

Snedvriden konkurrens för biodrivmedel - NWT 2014-09-10

Björn Gillberg sågar regeringen - ATL 2014-09-09

Biodrivmedel ger 10 000 nya jobb - Ny Teknik 2014-09-09

Sveaskog ser stor potential - DN 2014-09-09

Stefan Löfvén: Miljardsatsning i skogen ger 25 000 nya jobb - Lantbruk 2014-09-06

Skatteregler stoppar bioraffinader - ATL 2014-09-01

Det är rätt att satsa på skogen - Dagbladet 2014-08-27

LRF välkomnar Löfvens skogssatsning - ATL 2014-08-27

Bra med satsning på det gröna guldet - LRF 2014-08-27

S-vill skapa 25000 nya jobb i skogen - Lantbruk 2014-08-26

S lovar miljardsatningar i skogen - ATL 2014-08-26

Metanol kan lätt ersätta utebliven rysk olja - GP 2014-08-14

Gillberg underkänner skatteförslag - ATL 2014-08-12

Skatteregler stoppar metanolfabriken - VF 2014-08-12

Det är inte brist på pumpar som är problemet - VF 2014-08-07

Ge oss långsiktiga regler för biodrivmedel - ATL 2014-08-01

Skogen räcker åt alla - GP 2014-07-12

Gör verkstad av miljölöftena - VF 2014-07-10

Kan USAs klimatrapport påverka Arvika - NWT 2014-07-09

Straffa inte förnybar råvara - VästerbottensKurien 2014-07-08

Regeringens politik är åtta förlorade år för miljön - GP 2014-07-05

Välbesökt stämma och 100-årsjubileum

LO och LRF i samarbete - ATL 2014-07-01

Skattebefria alla biodrivmedel - NWT 2014-07-01

Gör verkstad av önskan om en grön industri - GP 2014-07-01

Tak för biodrivmedel gynnar svensk etanol - ATL 2014-06-30

Regeringens proposition om kvotplikt 26 juni 2014>>

Klimartsmart val - välj skogen! - Lantbruk 2014-06-27

Fossiloberoende är politikernas ansvar - ATL 2014-06-26

Borgs och Hatts miss - DI 2014-06-26

Politiker - det är dags för långsiktiga skatteregler för biodrivmedel från skog - Lantbruk 2014-06-17

Obamas krav ger biodrivmedel skjuts - ATL 2014-06-11

Ta vara på den unika resurs som finns i Skogen - Lantbruk 2014-05-30

Använd skogen- Allt som görs av olja går att göra av trä - Gefle dagblad 2014-05-27

Skatt stoppar ny basindustri i Sverige - NWT 2014-05-22

Staten är grundbulten för fossilfrihet - Ny Teknik 2014-05-16

Södra satsar på biodrivmedel i Norge - Lantbruk 2014-05-15

Nya superfartyg räddar miljön - Aftonbladet 2014-12-11

Blir det någon metanolfabrik Björn Gillberg? - VF 2014-05-14

Svensk skog kan ge allt biodrivmedel som behövs - DN 2014-05-02

Quebec istället för Hagfors? - NWT 2014-04-09

VärmlandsMetanol kritiserar skatteregler - KumlaNytt 2016-03-22

Pressinformation om Skattepromemoria 2016-03-22

VMs yttrande om 2016-03-18 om ohållbar beskattnng skatte-PM

Dra igång Hagforsprojektet - NWT 2014-04-08

Lägg inte skogen i träda! - DI 2014-02-17

Vi vill säkra framtiden för investerarna - SvD 2013-12-19

Så ska fordonsflottan bli fossilobereonde - Ny Teknik 2013-12-17

Inför prisgaranti på biodrivmedel - SvD 2013-12-16

Skogsriket Värmland skapar jobb - NWT 2013-10-31

Vår oljereserv finns i jord och skog - Land Lantbruk 2013-10-25

Regeringen hänger inte med - Ny Teknik 2013-10-01

Gillberg vill fylla tanken med träsprit - Transportarbetaren, oktober 2013

Branschen vill ha tydligare regler - Transportarbetaren, oktober 2013

Metanoltillverkning kan bli ny basindustri - NWT 2013-08-30

Viktigt med metanolfabriken - NWT 2013-08-28

Björn Gillberg är optimist - NWT 2013-08-15

Björn Gillberg intervju - Svensk Åkeritidning 2013-06-20

Skogens gröna bränsleguld - Svensk Åkeritidning 2013-06-19

Ett upplyftande projekt - NWT 2013-06-04

Metanolfabrik ger avsättning för skogsråvara- NWT 2013-05-10

Nytt kapital till VärmlandsMetanol - VF 2013-05-10

Bra förstärkning av reskassan - NWT 2013-05-08

Gillberg om nyemissionen - NWT 2013-05-08

Mer pengar än väntat till metanolfabriken - P4 Värmland 2013-05-07

Ett steg närmare en metanolfabrik - VF 2013-05-04

Kungliga vetenskapsakademien ger Gillberg rätt - NWT 2013-05-03

Metanol och DME kan göra oss självförsörjande - DN 2013-05-02

Satsa på metanol - Ny Teknik 2013-05-02

Svenska skogen kan driva bilarna - DI 2012-05-02

Dags för nya biodrivmedel - Miljö & Utveckling 2013-04-30

Gillberg efterlyser långsiktiga beslut - SR Värmland 2013-04-26

Satsa på metanol - Ny Teknik 2013-04-26

Skatt och stöd ska styra bort fossila bränslen - ATL 2013-04-26

Björn Gillberg i Riksdagen 2013-04-25 Ses vid 43 min samt 148 min.

Rapport från KVA - Energiutskottet april 2013

Nya biodrivmedel med mindre klimatpåverkan- Motormagasinet 2013-04-24

Tekniken finns - VF 2013-04-23

Några röster om metanolprojektet - VF 2013-04-23

Gillberg redo att bygga- så fort lagen ändras - VF 2013-04-22

Metanoldrift av Östersjöns fartyg - SR Klotet 2012-04-17

Stena Line satsar på metanol - Ny Teknik 2013-04-03

Regeringen backar om koldioxidskatt på biobränsle- NWT 2013-03-28

Regeringen retirerar om kvotplikt och koldioxidskatt på biodrivmedel! Se Promemorian Kvotplikt för biodrivmedel 2013-03-14

Spannmål ställs mot skog - NWT 2013-03-22

Regeringen felinformerar om energibeskattning- NWT 2013-03-11

Hatt har noll koll DN-2013-03-02

Politiker vet inte alltid vad de varit med om att besluta - VF 2012-02-20

Regeringen stoppar biodrivmedel - NWT 2013-02-16

Fortfarande tomt i tanken - DN ledare 2013-02-08

För mycket forskning och för lite verkstad - DN 2013-02-09

Gillberg kritisk mot regeringen - Radio Värmland 2013-02-06

VärmlandsMetanol köper annonser - SVT 2013-02-06

Annons i DN 2013-02-03

Investerare saknas till ny generation biodrivmedel - ATL 2013-02-01

Annons i ATL 2013-01-08

Annons från VärmlandsMetanol i SvD 2012-12-18

Krismöte om det svenska skogsbränslet - Ny Teknik 2012-12-18

Gillberg rasar över regeringens koldioxidskatt- Ny Teknik 2012-12-18

Äntligen fokus på lastbilarnas ökande utsläpp - DN 2012-12-01

Bättre biobränslen knäcker oljeberoendet- Miljöaktuellt 2012-11-26

Tydlighet krävs i kampen för fossilt oberoende - DN 2012-11-24

Rätt av EU begränsa biobränslen av mat - DN 2012-11-13

Viktigt att nya drivmedel tas fram - ÖP 2012-11-08

Obamas seger bra för svensk metanolfabrik - Ny teknik 2012-11-07

Här kan finnas en ny miljardmarknad -ATL 2012-10-22

Skogsägare vinnare på nytt energidirektiv - ATL 2012-10-22

Hatt får kritik för sågning av EU förslag - Dagens Eko 2012-10-14

Skatter viktigare än klimat för regeringen - ATL 2012-10-08

Satsningar på biobränslen en droppe i havet - GP 2012-10-04

Bränsle av grödor ska begränsas - Sydsvenskan 2012-09-22

Osäkerheten består kring biodrivmedel - Motormagasinet 2012-09-21

Fortsatt ovisshet - NWT 2012-09-20

Osäkerheten består - SVEBIO 2012-09-20

Gillberg bävar för Borgs budget - ATL 2012-09-20

Som brännvinsskatt på filmjölken - NWT 2012-09-19

Mats Odell besöker VärmlandsMetanol - NWT 2012-05-22

Tiden talar för en metanolfabrik i NWT-Karlskoga tidning 2012-05-15

(V)isit hos VärmlandsMetanol - VF 2012-05-04

Vi löser finansieringsfrågorna - VF, 2012-04-19

Metanol som fordonsbränsle - Mora Tidning, 2012-04-18

Metanolteknik kan vara lösningen - www.dt.se, 2012-04-13

Miljökämpe med röda rötter - TTELA Näringsliv, 2012-04-11

Fler börjar inse metanolens möjligheter - Norrbottenskuriren, 2012-04-03

Miljövänliga plastpåsar av Metanol - Dagens ETC, 2012-03-24

Industrijättar kan finansiera metanolfabriken - NWT, 2012-02-16

Metanol ersätter vätgas som framtidens bränsle - Nordisk energi, 2012-01-25

Annons från VärmlandsMetanol i SvD 2012-12-18

Krismöte om det svenska skogsbränslet - Ny Teknik 2012-12-18

Gillberg rasar över regeringens koldioxidskatt- Ny Teknik 2012-12-18

Äntligen fokus på lastbilarnas ökande utsläpp - DN 2012-12-01

Bättre biobränslen knäcker oljeberoendet- Miljöaktuellt 2012-11-26

Tydlighet krävs i kampen för fossilt oberoende - DN 2012-11-24

Rätt av EU begränsa biobränslen av mat - DN 2012-11-13

Viktigt att nya drivmedel tas fram - ÖP 2012-11-08

Obamas seger bra för svensk metanolfabrik - Ny teknik 2012-11-07

Här kan finnas en ny miljardmarknad -ATL 2012-10-22

Skogsägare vinnare på nytt energidirektiv - ATL 2012-10-22

Hatt får kritik för sågning av EU förslag - Dagens Eko 2012-10-14

Skatter viktigare än klimat för regeringen - ATL 2012-10-08

Satsningar på biobränslen en droppe i havet - GP 2012-10-04

Bränsle av grödor ska begränsas - Sydsvenskan 2012-09-22

Osäkerheten består kring biodrivmedel - Motormagasinet 2012-09-21

Fortsatt ovisshet - NWT 2012-09-20

Osäkerheten består - SVEBIO 2012-09-20

Gillberg bävar för Borgs budget - ATL 2012-09-20

Som brännvinsskatt på filmjölken - NWT 2012-09-19

Mats Odell besöker VärmlandsMetanol - NWT 2012-05-22

Tiden talar för en metanolfabrik i NWT-Karlskoga tidning 2012-05-15

(V)isit hos VärmlandsMetanol - VF 2012-05-04

Metanol som fordonsbränsle - Mora Tidning, 2012-04-18

Metanoldrift av Östersjöns fartyg - SR Klotet 2012-04-17

Metanolteknik kan vara lösningen - www.dt.se, 2012-04-13

Miljökämpe med röda rötter - TTELA Näringsliv, 2012-04-11

Miljövänliga plastpåsar av Metanol - Dagens ETC, 2012-03-24

Industrijättar kan finansiera metanolfabriken - NWT, 2012-02-16

Metanol ersätter vätgas som framtidens bränsle - Nordisk energi, 2012-01-25

Åtta miljoner till Metanolfabriken - Radio Värmland, 19 dec 2011

Få satsningar på bioMetanol - Fria tidningen, 9 dec 2011

Gillberg på jakt - ATL, 2 dec 2011

Nerikes Allehanda - Framtidsfabrik för biogas i Kumla, 19 sept 2011

Nerikes Allehanda- En miljon satsas på förstudie, 19 sept 2011

Nerikes Allehanda - Tiden har kommit ifatt Gillbergs idé, 19 sept 2011

Värmlands Folkblad - Miljarder säkrade till Gillbergs fabrik, 15 sept 2011

Värmlands Folkblad - 1,75 miljarder har säkrats, 15 sept 2011

Sveriges Radio - Metanolfabrik ger 100 nya jobb, 13 sept 2011

Seminarium- Den gröna rörelsen, augusti 2011

Energinyheter - Bioraffinaderi planeras i Kumla, 28 juni 2011

Miljöinnovation - Nytt hopp för bioMetanol, 28 juni 2011

DI - Svenskt kapital missar gröna industriprojekt, 6 maj 2011

NWT - Ett gigantiskt projekt som snart miljöprövas, 6 april 2011

VF - Metanolfabriker behövs, 23 mars 2011

Uhde up to date 2011

NWT - VärmlandsMetanol och E.ON i samarbete, 24 sept 2010

ATL - Skogsråvara kan bli biometanol i Kumla, 24 sept 2010

Laholms Tidning - Jagar framtidens bränsle, 23 sept 2010

Skogsaktuellt- Gillbergs metanolfabrik skapar nytt sortiment för skogsägarna, 16 juni 2010

VF- Metanolfabriken allt närmare byggstart, 10 april 2010

Skogsaktuellt om projektet, 11 november 2009

Ny Teknik – Eu:s klimatmål ska lyfta Gillbergs metanolfabrik, 11 november 2009

Ny teknik - Nobelpristagarens i kemi hyllning till Gillberg, 11 november 2009"

DN - Kina väljer metanol, 8 november 2009

DN - Metanol ett hett alternativ, 25 oktober 2009

VF - Miljardprojektet rullar på, 23 april 2009

VF om framgångsrik emission, 11 juni 2008

NWT om emissionen, 10 juni 2008

Ny Teknik - Metanolfabrik stöttas av transportjätte, 29 maj 2008

Realtid - Transportjätte stöttar Gillberg, 28 maj 2008

Realtid nu om VärmlandsMetanol, 25 februari 2008

Ny Teknik om projektet, 9 augusti 2007

Ny teknik om VärmlandsMetanol, 14 mars 2007