Uppdaterad 2020-10-22

Modern förgasningsteknik ger bäst energiutbyte

BioMetanol från skogsavfall och energiskog är ekonomiskt och miljömässigt bäst


Varför förgasning av skogsråvara?

Förgasning av biomassa för produktion av fordonsbränsle är överlägsen all annan teknik vad gäller energiutbyte och ekonomi. Med denna teknik kan man producera metanol, etanol, bensin, diesel mm. 

Metanol utvunnen genom förgasning ger högsta energiutbytet till lägsta produktionskostnad jämfört med alla andra metoder att få energi ur biomassa. Om man vill hushålla med jordens resurser ska man ta tillvara energin ur biomassa med bästa teknik.
_________________________________________________________

En rad utredningar genom åren visar att biometanol framställd via förgasningsteknik är det mest energieffektiva. Senast 2019 i Energimyndighetens Kontrollstation för Reduktionsplikten.

”För att nå noll nettoutsläpp kommer det därmed även att krävas biodrivmedel som kan användas i ren form (eller för den delen med inblandning av drop in-drivmedel som FPO/LO-diesel och -bensin). Bland dessa synes de billigaste, utöver de restprodukter som redan idag används till biogas och HVO och vars potential för ökad produktion är begränsad, vara metanol (MeOH), DME (dimetyleter) och SNG/biogas (dvs metan från förgasning (SNG) eller rötning (biogas)). Etanol och FAME synes däremot inte ha framtiden för sig i termer av kostnad per utsläppsreduktion.”

2019 Kontrollstation för reduktionsplikten, Energimyndigheten
Metanol Bäst i test
Hela rapporten, se sid 64 ->

_________________________________________________________

2017 f3 Rapport visar att förgasningsbaserad växthusgasreduktion har lägst kostnad (förgasningsbaserad bioMetanol som drop in fuel)
Pf3 rapport Utvärdering av produktionskostnader för biodrivmedel med hänsyn till reduktionsplikten. Se tabell sid 11 ->

_________________________________________________________

2013 Kungliga Vetenskapsakademien, Energiutskottet
Biodrivmedel - nu och i framtiden Sid 3-6

_________________________________________________________

2013 Fossilfrihet på väg (FFF-utredningen)
SOU 2013:84 Del 1
SOU 2013:84 Del 2 Sid 466 och 491

_________________________________________________________

2007 Energimyndigheten
Styrmedel för att främja användning och produktion av biodrivmedel
En lägesrapport, ER 2007:31, Se sid 35 och sid 80

_________________________________________________________

2006 Statlig utredning "Oljekommissionen"
På väg mot ett oljefritt Sverige - Kommissionen mot oljeberoende
Juni 2006 
Se sid 21, 25 och 45

_________________________________________________________

1996 Statlig utredning
SOU 1996:184 Sid 112-114

__________________________________________________________

1979 Miljö och Framtid
All energi vi behöver finns i Sverige.(MoF 1979) När ska politikerna sluta skydda oljeindustrin och sluta motarbeta biodrivmedel?