Utredningar som visar att metanol är vägen _________________________________________________________

2013 Kungliga Vetenskapsakademien, Energiutskottet

Biodrivmedel - nu och i framtiden
Sid 3-6

_________________________________________________________

2013 Fossilfrihet på väg (FFF-utredningen)

SOU 2013:84 Del 1

SOU 2013:84 Del 2

Sid 466 och 491

_________________________________________________________

2007 Energimyndigheten

Styrmedel för att främja användning och produktion av biodrivmedel
En lägesrapport, ER 2007:31, Se sid 35 och sid 80

_________________________________________________________

2006 Statlig utredning "Oljekommissionen"

På väg mot ett oljefritt Sverige - Kommissionen mot oljeberoende
Juni 2006
Se sid 21, 25 och 45

_________________________________________________________

1996 Statlig utredning

SOU 1996:184
Sid 112-114

__________________________________________________________

1979 Miljö och Framtid

All energi vi behöver finns i Sverige.(MoF 1979) När ska politikerna sluta skydda oljeindustrin och sluta motarbeta biodrivmedel?

__________________________________________________________

Om metanol

Metanol tillverkad genom förgasning av skogsråvara kräver inga stora insatser av el. Metanolen är dessutom ett utmärkt drivmedel för både förbränningsmotorer och bränsleceller. Metanol är i själva verket en slags flytande vätgas - en metanolmolekyl innehåller fyra väteatomer per kolatom. Metanol låter sig därutöver, i motsats till vätgas, distribueras inom befintlig infrastruktur för drivmedel. Metanol är dessutom inte förknippad med betydande explosionsrisker.

Lägg till detta metanolens högre energitäthet som nedan åskådliggörs:

Valet av drivmedel för bränsleceller borde i Sverige vara självklart.

__________________________________________________________ 2016-10-31

Se statistik hos Energimyndigheten. ->>

Miljarder skickas utomlands - DI 2018-04-28