Utredningar som visar att metanol är vägen

_________________________________________________________

2019 Kontrollstation för reduktionsplikten, Energimyndigheten

Metanol Bäst i test

Hela rapporten, se sid 64 ->

_________________________________________________________

2017 f3 Rapport visar att förgasningsbaserad växthusgasreduktion har lägst kostnad (förgasningsbaserad bioMetanol som drop in fuel)

Pf3 rapport Utvärdering av produktionskostnader för biodrivmedel med hänsyn till reduktionsplikten. Se tabell sid 11 ->

_________________________________________________________

2013 Kungliga Vetenskapsakademien, Energiutskottet

Biodrivmedel - nu och i framtiden
Sid 3-6

_________________________________________________________

2013 Fossilfrihet på väg (FFF-utredningen)

SOU 2013:84 Del 1

SOU 2013:84 Del 2

Sid 466 och 491

_________________________________________________________

2007 Energimyndigheten

Styrmedel för att främja användning och produktion av biodrivmedel
En lägesrapport, ER 2007:31, Se sid 35 och sid 80

_________________________________________________________

2006 Statlig utredning "Oljekommissionen"

På väg mot ett oljefritt Sverige - Kommissionen mot oljeberoende
Juni 2006
Se sid 21, 25 och 45

_________________________________________________________

1996 Statlig utredning

SOU 1996:184
Sid 112-114

__________________________________________________________

1979 Miljö och Framtid

All energi vi behöver finns i Sverige.(MoF 1979) När ska politikerna sluta skydda oljeindustrin och sluta motarbeta biodrivmedel?

__________________________________________________________

Om metanol

Metanol tillverkad genom förgasning av skogsråvara kräver inga stora insatser av el. Metanolen är dessutom ett utmärkt drivmedel för både förbränningsmotorer och bränsleceller. Metanol är i själva verket en slags flytande vätgas - en metanolmolekyl innehåller fyra väteatomer per kolatom. Metanol låter sig därutöver, i motsats till vätgas, distribueras inom befintlig infrastruktur för drivmedel. Metanol är dessutom inte förknippad med betydande explosionsrisker.

Lägg till detta metanolens högre energitäthet som nedan åskådliggörs:

Valet av drivmedel för bränsleceller borde i Sverige vara självklart.

__________________________________________________________ 2016-10-31

Se statistik hos Energimyndigheten. ->>

Miljarder skickas utomlands - DI 2018-04-28