Pressreleaser 2021

Kontakt:
info@varmlandsmetanol.se
Lena Eriksson Sonebrink, Information
Tel: +46(0)563-165 60
Postadress: VärmlandsMetanol AB, Box 61, 683 22 Hagfors
_________________________________________________________

Pressrelease 2021-05-17

Adesso Bioproducts, Akzo Nobel Adehesives, Siemens Energy, Stena Teknik och VärmlandsMetanol kräver stöd av regeringen för biometanol. _________________________________________________________

Pressrelease 2021-02-18

Bränslebytet en fråga om både hälsa och klimat

Vi bifogar vår remiss angående ”Promemorian Reduktionsplikt för bensin och diesel”. I promemorian föreslår regeringen reduktionsnivåer till 2030. VärmlandsMetanol påpekar i remissvaret att det saknas grundläggande förutsättningar att klara omställningen av transportsektorn till fossilfriehet med föreslagna åtgärder. Inga satsningar presenteras som snabbt kan gynna de billigaste och bästa biodrivmedlen för hälsa och klimat.

VärmlandsMetanols yttrande angående "Promemorian Reduktionsplikt för bensin och diesel."

_________________________________________________________