Uppdaterad 2020-10-20

BioMetanol är en miljövänlig allroundkemikalie
- perfekt för dagens bil (med insprutningsmotor)
- perfekt för etanolbil
- perfekt för morgondagens elbil (som “flytande el” i bränsleceller)
- perfekt råvara för en miljöiniktad kemisk industri
- perfekt för miljövänlig drift av fartyg inklusive isbrytare
- perfekt drivmedel för elturbiner som snabbt kan leverera reservkraft

Nathalie: A Methanol Fuel-Cell Supercar With 745 Mile Range

    En metanolbil från Geely

Metanol kan användas som "drop in fuel" redan idag och rädda liv

Biometanol brinner renare och effektivare i bensinmotorer än bensin och etanol. Perfekt som låginblandning för bensinbilar - är dessutom en allroundkemikalie för flyg, sjöfart, kemiindustri och elproduktion med turbiner eller bränsleceller.

Om regeringen väljer att gynna biobensin och biodiesel i stället för bioalkoholer och bioDME, så blir resultatet för svenskt vidkommande fortsättningsvis cirka 4 000 årliga för tidiga dödsfall av bilavgaser. Biodrivmedlens hälsoeffekter måste in i klimatdebatten - GP 2019-04-30

Befintliga bensinbilar kan köras på olika blandningar av metanol och bensin och omgående bli mer miljövänliga. E85-bilar körs lika bra med M85 (85% metanol). Volvo tog för flera år sedan fram lastbilar som kan köras på både metanol och DME. Volvos ägare kinesiska Geely tillverkar årligen mer än 100 000 metanolbilar för den Kinesiska marknaden. Fossil metanol är ett betydande drivmedel i Kina då det löser problem med avgaser i tätbefolkade städer. Geely är ledande inom teknologin för metanolfordon. Det finns bränslestandarder för en rad olika metanolblandningar både i Kina, Israel och Italien. Audi har tagit fram en supersportbill som drivs med metanol med en räckvidd på 745 miles. Helt oberoende av special- laddstationer och vätgastankställen. Nathalie: A Methanol Fuel-Cell Super Car With 745 Mile Range. Även i Danmark är intresset stort för metanol. Methanol as motor fuel –>

En motor anpassad för metanol är ca 30 procent mer energieffektiv än en bensin- eller dieselmotor. Etanolmotorn har något sämre energieffektivitet än metanolmotorn. Inblandning av alkoholer, såväl bio- som fossilbaserade, i bensin förbättrar förbränningsprocessen och resulterar i minskad energikonsumtion och renare avgaser. Därför minskar utsläppen av fossil koldioxid även vid inblandning av fossila alkoholer.

Vi kan redan idag få befintliga bensinbilar att bli "miljöbilar" och rädda många människoliv. Om regeringen vill främja inhemsk produktion av bio-alkoholer. Fordon och infrastruktur finns på plats.

BioMetanol - möjligheternas alkohol ->