Uppdaterad 2020-10-11

    Professor Evert Gummesson


    Evert Gummesson, professor emeritus vid Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms Universitet och tidigare forskningschef.

    Evert Gummesson är Ph.D. vid Stockholm University och är hedersdoktor vid Hanken School of Economics, Helsinki, Finland och Fellow of the University of Tampere, Finland.

    Han är en efterfrågad talare vid konferenser, lärosäten och universitet över hela världen.

     


Professor jämför Sverige och Norge -> English

Evert Gummesson, som är en internationellt erkänd professor i företagsekonomi, jämför i en nyutkommen bok bl.a. hur Norge och Sverige hanterar innovation och entreprenörskap. Han pekar på hur exploateringen av Nordsjöns oljefält på kort tid utvecklats till en hörnsten i Norges ekonomi. Staten har aktivt stött denna utveckling i Norge.

Gummesson hävdar att VärmlandsMetanols projekt kan utvecklas till en basindustri, jämförbar med den norska oljeindustrin. Men en sådan utveckling motarbetas enligt Gummesson i Sverige av regering, finansbolag och EU, som misslyckats med sin roll att stötta nya infrastrukturprojekt.

Läs avsnittet om jämförelsen i boken ->