Uppdaterad 2020-02-20

     

Förlängd genomförandetid för detaljplan

Hagfors kommun meddelar härmed att detaljplan "Ändring genom tillägg för DETALJPLAN FÖR METANOLFABRIK, Hagfors kommun, Värmlands län" har vunnit laga kraft 2020-02-20.

Lagakraftsbevis ->