Om/about VÄRMLANDSMETANOL- > Om/about BIOMETANOL - - ->

 

 

Vi önskar våra aktieägare en skön höst, trots att regeringen fortsätter bromsa svenska biodrivmedel genom sin kortsiktiga reduktionsplikt som införts 1 juli 2018. Se Preems annons Det svenska importundret. - >>

Varför bioMetanol från skogsråvara? Se några klargörande bilder->

Sverige är ett skogsland med
–2 miljoner ha åkermark och
–23 miljoner ha skog.

I skogen finns biomassan - inte i livsmedelssektorn! Skogsdata >>

Varför förgasning av skogsråvara?
Förgasning av biomassa för produktion av fordonsbränsle är överlägsen all annan teknik vad gäller energiutbyte och ekonomi. Med denna teknik kan man producera metanol, etanol, bensin, diesel mm. Metanol utvunnen genom förgasning ger högsta energiutbytet till lägsta produktionskostnad jämfört med alla andra metoder att få energi ur biomassa.